Pistolskydning

Vi åbner dørene for pistolskydning hver tirsdag

15m

Om vinteren foregår det i Midtbyhallen på 15m, hvor vi skyder med luft og kaliber .22.

På 15m består skydningen af 6 serier a 5 skud, altså i alt 30 gældende skud. Der må skydes et ubegrænset antal prøveskud forud for de gældende. Skydetiden er max. 45 minutter inkl. prøveskud.

Skydningerne på 15m er individuelle så man kan frit møde op mellem kl. 18.00 og 19.30.

25m

Om sommeren skydes der i Svendborg Skyttecenter på 25m med kaliber .22 og grovkalibrene .32, .38 og 9mm

Skydningerne på 25m foregår på tid og kommando og mødetidspunktet er derfor senest kl. 18.00.

Skydningerne på 25m består af 2 forskellige programmer:

Standard-pistol program som omfatter 6 serier a 5 skud, og der skydes på denne måde:

Prøveskud:                               Indtil 5 prøveskud forud for gældende skud. Skydetid 150 sekunder.

Gældende skud:                      2 serier à 150 sekunder, 2 serier à 20 sekunder og 2 serier à 10 sekunder.

Finpistol program som omfatter 8 serier a 5 skud og foregår efter dette skema:

Skydning med grov (kaliber .32, .38 og 9mm) foregår efter samme program som finpistol.

Hvis du er 15 år eller ældre, skal du medbringe billedlegitimation (Kørekort, Pas eller anden billedlegitimation) første gang du kommer hos os.

Efter 3. skydning som ”prøve-medlem” skal du indmeldes og der skal foreligge en SKV 6 godkendelse hvis du er 15 år eller ældre.