skoleelever


Skydearrangementer for skoleelever
Lærere fra Svendborgs skoler er velkomne til at kontakte foreningen med henblik på at aftale et besøg, hvor eleverne kan blive udfordret både motorisk og på deres koncentrationsevne.


Vintersæson:


Pris: Grundgebyr 300 kr. + 30 kr. person


Sommersæson:


Pris: Grundgebyr 600 kr. + 30 kr. person


Få mere at vide:

Erik Christensen

Mail:

eriksolberg.christensen20@gmail.com