transport af våben

Transport af våben


401. Transport af våben (L/S):


a. Transport af våben må kun foretages af personer med våbenpåtegning eller transporttilladelse


(Dette krav er ikke gældende for luftvåben).


 


402. Transporttilladelse (L):


a. For at man må transportere foreningsvåben, skal der være udstedt en transporttilladelse.


En sådan transporttilladelse udstedes af et medlem af foreningens bestyrelse.


b. Den person, der får udstedt en transporttilladelse, skal forinden værre godkendt af det


stedlige politi eller have våbenpåtegning.


c. Transporttilladelsen udstedes på en særlig blanket. Den skal angive udstedelsesdato,


formål og udløbsdato. (Omfatter fra dagen før til dagen efter formålet er opfyldt).