opbevaring af våben

Opbevaring af våben


Hvordan skal våben og ammunition opbevares?


Alle skydevåben, som er omfattet af våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 1, skal opbevares i et godkendt våbenskab. Dette gælder for:


• Pistoler, herunder enkeltskudspistoler, selvladepistoler og revolvere bortset fra forladevåben

• Glatløbede haglgeværer, inkl. piber, baskyler og aftagelige magasiner

• Rifler, herunder jagt-, salon- og banerifler


Et godkendt våbenskab skal være boltet fast til gulv eller væg, hvis det vejer under 1000 kg.


SKAFOR klassificeringen, som angiver et våbenskabs modstandsevne ved ind-brudsforsøg, angives i farverne gul, grøn, blå og rød. Rød står for den højeste modstandsevne ved indbrudsforsøg og antages at være sikker ved gennembryd-nings-/oplukningsforsøg. Blå, som har den næsthøjeste modstandsevne, udviser så stor modstand mod indbrudsforsøg, at den kan antages at have en standsende effekt ved gennembrydnings-/oplukningsforsøg.


/Politiet