anskaffelse af våben

Anskaffelse af våben


Sådan søger man om Våbenlegitimation


Når man vil erhverve sig et våben, skal man først have det registreret i det landsdækkende våbenregistreringssystem. Man for sit våben registreret ved at være medlem af en skytteforening og fået godkendt sit våben. Godkendelse ske ved at der sendes en SKV 2 blanket til SKV kontoret samt politiet.


Skytten / ansøgeren af tilladelsen, sender de oplysningerne PÅ EN MAIL, til den ansvarlige i Svendborg Skyttekreds.


Når den ansvarlige har udfyldt blanketten, skal ansøger underskrive blanketten før den sendes.


Man må forvente en behandlingstid på 4-8 uger.