Generalforsamling d. 24 Februar kl:15:00


Husk vores juleafslutning d. 18/19-12 det koster 30 kr. plus patroner


Husk at vi holder julestævne d. 27/28/29-12


Hej alle forældre....

Så har vi afholdt det 1. forældre møde, der kom ikke så mange men vi havde en god aften, hvor vi fik snakket om en del ting.

De forslag der kom er:

1. tirsdag i måndene kan nye skytter komme.

2. Der må kun være skytter,der skyder i skydelokalet, alle andre er i kantinen.

3. kom til tiden, det bliver med fast møde tidspunkt

4. Efter skydning mødes man til et glas saftevand og hygge

5. Man kan fravælge "træning"

6. ingen fnidder fnadder snak ved banerne

7: en gruppe kigger på en skytte der skyder, derefter snakker man om hvad gik godt og hvad gik mindre godt

8. Start med Teori undervisning(15 min)

9. evt. hver anden gang fri skydning

10. Meld afbud til Erik hvis man ikke kan komme

11. Teori start kl 18:30  Skydning kl. 18:45

12. klubben meldes på sydfyns kalenderen

13. Der laves en kalender med stævner og andet på hjemmesiden

Hvis der er nogen der har ide'er skriv dem ned eller send dem til os, vi holder forældre møde igen efter sommerferien

Der skal link på hjemmesiden til facebook side

og der skal sendes mail ud til forældre ca, ½ årligt


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


D. 10 Juni er der Åbent hus i Rødskebølle skyttecenter.

----------------------------------------------------------------------------------------------

D. 11 Juni kl 09:00, kører vi fra Rødskebølle til Faaborg, til stævne.