Nyheder


Trænings hold:

Der kommer en opdatering, når vi kender start dato, men vi vil gerne vide hvor mange der har lyst, vi vil forsøge at finde ud af noget med noget aftensmad, og evt. hente de børn, der har brug for det.

Så er vi nået der til at vi vil begynde noget træning for dem der har lyst.

Det vil foregår onsdag kl.17:00-18:00.

Dette vil ikke blive som vi plejer på alm skyde aftener, men med opvarmning, udstrækning, og teori, udover skydning, det er ikke serie skydning, men træning, så vi ved ikke hvor mange patroner, man skal bruge, det kan være en halv æske eller en hel.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Så har vi fået uddannet nye instruktører, Julie Vej er blevet instruktør for børne skytter, Erik Christensen og Fie Kniep for børne, unge, Åben, og stillings skytter.

De glæder sig alle til at hjælpe alle til at blive bedere skytter. De har planer om at begynde med lidt holdtræning, hvor de vil lave både noget teoretisk og praktrisk træning, de håber at alle vil støtte op omkring det.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Igår blev en af vores helt store arbejdsheste og ildsjæle, Lars Krumholt, tildelt DGI Fyn Skydnings hæderspris, for hans store arbejde og engagement i skydesporten. Det kan bl.a nævnes at Krumholt i mange år har været fast inventar i Svendborg Skyttekreds som træner og instruktør, som medlem i vores bestyrelse, formand i Rødskebølle Skydebaneforening siden 2008 og meget meget mere.

Der skal herfra lyde et stort og oprigtigt tillykke til Lars Krumholt og vi glæder os til et fortsat godt samarbejde, de næste mange år endnu :)


Mindeord over Dinnes Oksen

” MAN KAN IKKE beskrive det sidste halve århundredets udvikling i Svendborg

Skyttekreds uden at nævne navnet Oksen. Der er ikke det, familien Oksen ikke

har haft en finger med i, siden Jonna og Dinnes blev medlemmer af skyttekredsen.”

Da Svendborg Skyttekreds fejrede sit 150 års jubilæum blev artiklen om Dinnes og Jonna Oksen i Jubilæumsbogen indledt på denne måde. Nu er Skyttekredsens æresmedlem, Dinnes Oksen gået bort, og vi har mistet et af vores mest markante og aktive medlemmer.

Dinnes meldte sig ind i Svendborg Skyttekreds i 1967 og blev straks aktivt involveret i foreningens aktiviteter som instruktør. Bestyrelsespost og formandskab fra 1982 - 1985 blev det også til.

Dinnes Oksen kom til Svendborg Skyttekreds med nogen skytteviden fra militæret og han udbyggede denne viden gennem mange kurser. Han var en meget dygtig instruktør, der ikke blot hjalp nye skytter i Svendborg, men også var en af de mest benyttede lærere for nye instruktører i daværende DDSG& I Svendborg amt i 1970’erne og 80’erne.

Dinnes Oksen var fællesskabets og breddeidrættens mand. Elite var næsten et skældsord. Det sociale samvær, de fælles traditioner var det vigtigste. 

Fra 1992 lagde Dinnes alle sine aktiviteter i Svendborg Skyttekreds og da De danske Skytteforeninger og Dansk Skoleidræt i 1995 arrangerede ”Skoleskydning for 5. klasseelever” var Dinnes og Jonna Oksen i mange år de bærende kræfter i instruktion af de mange 5. klasse elever fra Svendborgs skoler og Svendborg Skyttekreds har været en af de mest aktive foreninger i samarbejde med skolerne. I det hele taget lå uddannelse af ungdommen Dinnes Oksen stærkt på sinde.

På det administrative område førte Dinnes Oksen indtil for få år siden våben- og medlemsregister for Svendborg Skyttekreds.

I 2002 blev Dinnes Oksen og hustru Jonna Oksen udnævnt til æresmedlemmer i Svendborg Skyttekreds.

For 2 år siden blev Dinnes Oksen ramt af en hjerneblødning, der både fratog ham talens brug og medførte en delvis lammelse – et smerteligt og sørgeligt slutspil for et meget aktivt og engageret menneske.

Æret være Dinnes Oksens minde


Bestyrelsen

Svendborg Skyttekreds